Esp / Cat / Eng
C·R·A·B - logo
C·R·A·B - logo negativo
C·R·A·B - Tarjetas de Visita

C·R·A·B - Cura · Restaura · Art · Barcelona

Imatge Corporativa

Identitat creada per a C·R·A·B, empresa dedicada a la restauració d'obres d'art (i en particular estàtues i monuments). Per a la creació del logotip vam optar per realitzar una il·lustració de l'estàtua de la Victòria de Samotràcia, sorgint com a resultat una figura sintetitzada, simple i atractiva a primera vista, que potencia i es resumeix l'activitat del nostre client.

Serveis Prestats: Disseny de programa d'identitat visual, direcció d'art, maquetació, il·lustració.

Peces dissenyades: Logotip / Marca, Manual corporatiu, paperería corporativa.