Esp / Cat / Eng
ASACC
ASACC
ASACC
ASACC

ASACC - Associació de Sales de Concerts de Catalunya

Imatge Corporativa

Serveis Prestats: Disseny de programa de identitat visual, direcció d'art, maquetació, il·lustració, supervisió impremta.

Peces dissenyades: Logotip / Marca, Manual corporatiu, paperería corporativa, folletó corporatiu, anuncis premsa.