Esp / Cat / Eng
Aqua-Styl
Aqua-Styl
Aqua-Styl

Aqua-Styl

Imatge Corporativa

Serveis Prestats: Disseny de programa de identitat visual, direcció d'art, maquetació, il·lustració, supervisió impremta.

Peces dissenyades: Logotip / Marca, Manual corporatiu, paperería corporativa, folletó corporatiu.